Toate nivelurile se incep de la zero!

Fiecărui student i se oferă un certificat de standard internațional, cu indicarea disciplinilor studiate și cu o ștampilă aplicată